Järvsö Centeravdelning!

Bild

Järvsö centeravdelning vill vara tydlig. Det är dags nu att samarbeta och satsa på skolan!

 

Vi anser att Markus Evensson likt revisionens förslag skall ges ansvarsfrihet för 2019. Det finns kritik mot Markus som vi delar men att nu yrka på ej ansvarsfrihet är inte befogat det finns helt enkelt inte grund för det beslutet.

Vi tänker inte deltaga i en ”vendetta kamp” som pågått sen valet 2018. Vad denna kommun behöver är en stark majoritet. Pajkastningen måste ta slut det är dags att samarbeta.

Vi saknar en tydlig inflyttnings strategi. Om vår kommun skall få bättre ekonomi måste fler vara med och betala notan. Att spara på skolan är kontraproduktivt. En bra skola är ett villkor för alla de barnfamiljer som väljer livskvalitet i stället för köer i storstäderna. Utan bra skolor har vi ingen långsiktig inflyttning. Sluta med att lägga besparingarna till utbildningsnämnden.

Vi är kritisk till utbildningsnämndens negativa hållning till Järvsö Gymnasium. Vi vill att vår kommun skall utvecklas och ha fler alternativ för alla de som bor här och vill flytta hit. Uppmuntra och stötta alla företag som vill etablera sig i kommunen.

Centerpartiets syn på satsningen på ett friskolegymnasium i Järvsö.

Mästaren 22 AB är namnet på företaget som vill driva ett friskolegymnasium i Järvsö. Företaget drivs av makarna Dennis och Johanna Malmberg. De driver i dag Hälsingegymnasium i Bollnäs mycket framgångsrikt.

Ansökan har lämnats in till skolinspektionen, och svar kommer att komma därifrån under senhösten.

Man planerar att ha fyra utbildningar: Vildmark- och äventyrsguide, Naturbruksprogrammet – Naturturism. Turismentreprenör och reseledare Hotell- och turismprogrammet, Film- och medieentreprenör Estetiska programmet- Estetik och media Teknikprogrammet- Informations och medieteknik, samt Cevilingenjör Teknikprogrammet Informations- och mediateknik.

Kommunen har givits möjlighet att lämna ett remissvar till skolinspektionen vad kommunen anser om en etablering av ett friskolegymnasium i Järvsö.

Föga förvånande ser Socialdemokraterna inte positivt på denna ansökan och utbildningsnämnden avgav ett remissvar där man redogjorde för alla svårigheter som skulle uppstå om detta blir verklighet.

Centerpartiet i Ljusdals kommun har emellertid en annan syn på satsningen, även om det inte framgår av utbildningsnämndens protokoll.

Det har under många år framförts från näringsidkare inom besöksnäringen att det behövs gymnasial utbildning inom de här föreslagna områdena. Stor brist på utbildad personal finns redan och kommer att bli en stor fråga för fortsatt utveckling. Av den anledningen vill vi varmt tillstyrka att Mästare 22 AB godkänns som anordnare fristående gymnasium i Järvsö.

I yttrandet anvisade siffror kring antalet elever och Slotte gymnasiets bristande elevunderlag kan inte vara anledning till en negativ inställning till etablering av en ny utbildningsanordnare. En ny gymnasieskola med föreslagen inriktning, som kan bedömas ligga i tiden, kan leda till att färre elever söker sig till andra kommuners gymnasieskolor, samt att utbildningen attrahera sökande från andra kommuner, vilket kan förbättra kommunens ekonomi inom skolområdet.

Vi väljer att se de möjligheter som detta öppnar för, i form av samarbeten och ökad attraktionskraft till kommunen. Det går naturligtvis inte att med säkerhet säga att det innebär att flera program på Slottegymnasiet avvecklas men väljer man att acceptera att Ljusdals kommun minskar i invånarantal och elevantal, ja då blir det förmodligen också så.

Centerpartiet Tror på Ljusdals kommuns framtid, och vi ser också att Järvsös utveckling inom besöksnäringen är och har varit enastående.

Det planeras just nu för tre större nya bostadsområden i Ljusdals tätort och Ljusdalshem planerar att bygga fler lägenheter i Järvsö. För att locka människor till inflyttning till Ljusdals kommun måste framför allt skolan erbjuda flera och bra valmöjligheter. Vi menar att ett friskolegymnasium i Järvsö skulle utgöra ett gott tillskott till skolstrukturen i Ljusdals kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.