Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender

Här lägger vi upp kommande aktiviteter håll uppsikt

Vi kommer med mer info löpande.

Vi har för närvaranda inga möten inplanerade. Styrelsen kommer att träffas och återkommer med datum för medl.möte när det finns något att informera och ta ställning för.

Strelsen