Bild

Är du intresserad av Centerkvinnorna i Ljusdals kommun? Kontakta gärna någon i styrelsen!

Styrelsen

Ordförande

Anna-Karin Zachrisson

anna-karin.zachrisson@hufb.se

O70-314 42 19

Ledamöter

May-Britt Tönners

mayaohlsson@telia.com

073-641 61 84

Laila Thoresson

laila.thoresson@gmail.com

070-634- 38 55

Sonja Olsson

070- 356 31 30

Ulla Jacobsson

ulla@ullajacobsson.se

070-300 13 90Verksamhetsplan för Järvsö Centerkvinnor 2022

22 februari Digitalt Kretsårsmöte/nomineringsmöte Ljusdals kretsen

27 februari Årsmöte för Järvsö Centerkvinnor och Järvsö Centeravdelning

7 april Digital distriktsstämma Centerpartiet Gävleborg

24 april Medlemsmöte Solsidan - Tema: Medlemsaktivitet: Valet

Bjud in nya medlemmar!

29 april-1 maj Centerkvinnornas förbundsstämma i Karlstad

Maj Utflykt

5 juni Världsmiljödagen Sverige är värdland - Utdelning av miljöpris

6 juni Sveriges nationaldag, prisutdelning till årets företagsamma kvinna

13 augusti Järvsö Gårdstramp, Centerkvinnor kampanjar i profilkläder

30 augusti Surströmmingsfest och kräftfest med inbjuden talare

11 september VALDAG och Valvaka

18 oktober medlemsmöte, gästtalare, utvärdering efter valet

8 november Politik och pyssel med planering inför första advent

27 november Första advent, kaffe och 7 sorters kakor på Sankt Persgården

6 december Julgröt med Lucia som avslutning på året.

Medlemsmöten annonseras i LJP under Föreningsnytt och på FacebookgruppenMotion till Centerkvinnornas Förbundsstämma

Inför handlingsplan med checklista för kommunanställda och politiker för att förebygga och förhindra självmord

I Sverige tar varje år ca 1500 personer livet av sig. Det är betydligt fler än de som dör i trafiken som 2021 var 192 personer. En nollvision för självmord med nio punkter beslutades 2008 om i riksdagen men den har till skillnad från nollvisionen i trafiken inte alls haft effekt. Eftersom riksdagen redan antagit en nollvision finns inget som hindrar regioner och kommuner från att införa lokala nollvisioner. Därefter bör delmål sättas, som att självmorden ska minska med 20 procent under fem år. För att nå målet måste det tillsättas en budget och en samordnare behöver driva handlingsplanen framåt.

Det behövs det ytterligare kunskap om suicidprevention och konkreta åtgärder i Sveriges kommuner. Enligt organisationen Suicide Zero är självmord den ledande dödsorsaken för män mellan 15–44 år och Självmorden för unga (15–24 år) och för yngre kvinnor (25–44 år) har ökat med cirka 1 procent per år de senaste 25 åren.

Suicide Zero en politisk obunden organisation har en checklista för politiker som innehåller många förebyggande punkter. De tre första är:


✔ Varje suicid bör undersökas av en samordnad grupp från alla berörda instanser så att lärdomar kan dras.


✔ Kartlägg eventuella suicidala hotspots i länet. Sätt upp höga staket där självmord förekommer och gör det fysiskt svårt att ta sitt liv på exempelvis järnvägsövergångar och broar.


✔ Prioritera resurser till skolors elevhälsa. Det bör finnas 1 kurator per 275 – 400 elever. Kuratorer bör undervisa i evidensbaserad livskunskap, från årskurs ett och under hela skolperioden.


Mot bakgrund av detta yrkar vi på:

Att lokala kommunala handlingsplaner och nollvisioner för suicidprevention införs.

Att en obligatorisk utbildning för kommunanställda införs, förslagsvis ”Våga fråga” kostnadsfri E-utbildning 3,5 h från Suicide Zero


Järvsö Centerkvinnor

Anna-Karin Zachrisson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.