Bild

Styrelsen Järvsö Avdelningen

Pelle Nyberg ordförande

Tel 070-255 58 16

Mail ; pelle@parny.se

 

Mats Fack kassör

Tel: 070-586 85 84

Mail; mats.fack@telia.com

 

Jakob Sillén

Tel: 070- 559 23 03

Mail; jakob@jarvsoresurs.se

 

Jonas Rask Samuelsson

Tel : 070-580 17 30

Mail; jonas.rask.samuelsson@centerpartiet.se

 

 

 

UTTALANDE FRÅN JÄRVSÖ CENTERPARTI-AVDELNING VID ÅRSMÖTET 2022


Järvsö centeravdelning kan konstatera att de satsningar Centern verkat för under de senaste
åren gett en positiv utveckling av vår bygd. Tack vare bland annat besöksnäringens utveckling
har vårt befolkningsunderlag utvecklats från 4 263 personer 2018 till 4 335 personer vid
årsskiftet 2021/2022. En ökad befolkning med 72 personer på fyra år under en period där
övriga kommunen minskat med 302 personer*. Här har entreprenörer i Järvsö visat att nya
arbetstillfällen skapats och med kombination av natur och kvalitativa attraktioner möjliggör
en livsstil som lett till att många väljer Järvsö och Ljusdals kommun som sitt hem.
Etableringen av Järvsö Gymnasium, som Centern aktivt stött, har varit lyckad och fyllt ett
stort behov av utbildningsplatser för ungdomar och kommer att hjälpa det lokala näringslivet
att få arbetskraft framöver.
Hela skolans verksamhet är ytterst viktig för fortsatt utveckling och då framför allt att en
sammanhållen skola från förskola till gymnasium finns på orten. Centern säger därför ett
kraftfullt nej till diskussioner om att flytta högstadiet till Ljusdal.
En ökad inflyttning till kommunen är ett av de bästa sätten att förbättra kommunens
ekonomi på kort och lång sikt. Det största hindret nu är tillgången till bostäder, både i villor
och lägenheter. Fokus bör därför läggas på tillskapande av fler hyreslägenheter och
bostadsrätter samt byggbara villatomter för att lösa det akuta problemet.


Från CENTERN i Järvsö vill vi
● Att Ljusdals kommun prioriterar aktuella planarbeten för byggande av bostäder i Järvsö.
● Att Ljusdals kommun upplåter/säljer mark till kommersiella aktörer på bostadsmarknaden för byggande av hyreslägenheter och bostadsrätter.
● Att Ljusdals kommun påbörjar en fördjupad översiktsplan för området öster om Ljusnan för permanentboende.
● Att Ljusdalshem så snart som möjligt uppför hus för hyreslägenheter i centrala Järvsö på tillgängliga tomter.
● Att Ljusdals kommun satsar på skolan så den blir en av landets bästa inom fem år.
● Att förskola till gymnasium finns i Järvsö.
● Att Ljusdals kommun prioriterar frågan om en planskild järnvägskorsning i Järvsö med Trafikverket.


*Källa:Statistiska Centralbyrån

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.