Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

KONTAKTPERSONER 


kretsstyrelsen 2018

 

Ordf. Jaana Hertzman, Järvsö
Kontakt: jaana.hertzman@centerpartiet.se

V. ordf. samt Gruppledare Ulf Nyman Färila

Kontakt: ulfnyman@spray.se

Sekreterare: Laila Thoresson Järvsö

E-post: laila.thoresson@gmail.com

Kassör: Gunilla Brink Ljusdal

Kontakt: gunilla.brink@live.se


 

Övriga ledamöter i styrelsen:

Tommy Olsson Los

E-post: pokerbacken10@gmail.com

Solange Nordh Ljusdal

E-post: solange.nordh@centerpartiet.se

Sören Görgård Järvsö

E-post: soren.gorgard@ljusdal.se

Jörgen Brink Ljusdal

E-post: brink.jb52@outlook.com

Ersättare i styrelsen:

Ingrid Olsson Los

E-post: loosingio@gmail.com

Olle Fack Järvsö

E-post: olle.fack@telia.com

John Nyman Färila

Tel 070-5254739

Martin Bjerke

martin.bjerke@mac.com

Ann-Catrine Stolt Ljusdal

Adjungerad: Björn Brink Färila

E-post: bjorn.brink@ljusdal.se

Ombud till Distriktsstämman 2018

Järvsö Centerkvinnor

Laila Thoresson

Jaana Hertzman

Ulla Jacobsson

Solange Nord

Anna-Karin Zachrisson

Ersättare

Monica Ingerhed

 

Ombud Centerkretsen

Sören Görgård

Jörgen Brink

Tommy Olsson

Ingrid Olsson

Ulf Nyman

Olle Fack

Gunilla Brink

Ersättare

Martin Bjerke

Bengt Haglund

John Nyman

Björn Brink

 

Färila-Los centeravdelning

 

TYRELSEN VERKSASMHETSÅRET2016

Färila-Los Centeravdelning

John Nyman, ordförande
Tel: 070-5254739

Tommy Olsson, vice ordförande
Mail: pokerbacken10@gmail.com

Sven Anders Nilsson Kassör

Bengt Haglund

Runar Isidorsson

 

Järvsö Centeravdelning

Mats Fack, ordförande
Mail: mats.fack@telia.com

Moniqa Frosth sekreterare Mail: moniqa.frosth@yaho.se

Nils Jakobsson kassör Mail: nils@anens.eu

Maj-Britt Thönners Mail: majaohlsson@telia.com

Hans Åke Strömstedt

Olle Fack Mail: olle.fack@telia.com

Sören Görgård Mail: soren.gorgard@ljusdal.se

 

Välkommen till Järvsö Centerkvinnor

Laila Thoresson, ordförande
Mail: laila.thoresson@gmail.com

Maj-Britt Tönners kassör Mail:

majaohlsson@telia.com

Jaana Hertzman sekreterare

jaana.hertzman@telia.com

Sonja Olsson 0651-35060

Ulla Jakobsson,
Mail: info@ullajacobsson.se

 

 

 

 

Text

Text