Ljusdal
Centerpartiet lokalt

Kontakt

Bild

Färila- Los Centeravdelning

STYRELSEN VERKSAMHETSÅRET2016

Färila-Los Centeravdelning

John Nyman, ordförande
Tel: 070-5254739

Tommy Olsson, vice ordförande
Mail: pokerbacken10@gmail.com

Sven Anders Nilsson Kassör

Bengt Haglund

Runar Isidorsson

KILOMETERSKATTEN MÅSTE STOPPAS

Den redan införda dieselskatten har försämrat åkerinäringens marginaler och konkurrenskraft tillräckligt.

Att i detta läge utreda en sk. ”vägslitageskatt” som enligt utredningen ska kunna bli så hög som 24:-/mil är ju helt absurt. Detta visar på bristande insikt i en bransch som redan i dag lever en tillvaro med en starkt snedvriden konkurrens från utländska åkerier.

Så gott som alla transporter börjar och slutar med lastbil. Järnväg och sjöfart är oftast inte ett alternativ i vårt glesbefolkade land.

Påståendet från Socialdemokraterna att skatten kan motverka att Svensk åkerinäring slås ut av utländska åkerier, som enligt Socialdemokraterna bedriver social dumpning.

Detta påstående är trams.

Det är naivt att tro att konkurrensen från de utländska åkeriföretagen som i dag bedriver den sk. ”sociala dumpningen” kommer att avta om man inför nya pålagor.

Dessutom kommer som en följd av detta konkurrenskraften på våra råvaror såsom ex. skogsråvara som till stora delar fraktas med lastbil avsevärt minska p.g.a. ökade fraktkostnader.

Hela samhället i övrigt påverkas också genom de ökade transportkostnaderna. Högre priser på varor och tjänster.

Kilometerskatten kommer om den införs att innebära katastrof för svensk åkerinäring.

Vi i Färila-Los Centeravdelning säger ett kraftigt NEJ till denna skatt.

Några bilder från Huvudentren till Hamra Nationalpark.

Lördag 11/6 genomförde Färila Los Centeravdelning sin årliga utflykt, som i år startade med buss från Färila till första stoppet i Hamra Nationalpark. Väl där serverades kaffe med Loslimpa och Färilakorv. Många tog tillfället i akt och vandrade på de välskötta trottoarerna som leder till Svansjön med utsiktsplats över sjön.

Sedan fortsatte vi till Djupsjöberg för att se det "ofärdiga" huset som stått tomt i hundra år p.g.a. den trgiska historien om familjen där föräldrarna gick bort och lämnade två minderåriga döttrar efter sig. Mycket intrssant historia om denna familj och barnen, älsta dottern blev 102 år gammal och gick bort 2011.

Sedan fortsatte vi till Ängersjö, där besökte vi först den lilla gemytliga kyrkan som var öppen för besökare samt kyrkogården.

Till slut var vi framme vid Kojbyn där Ängersjö hembygdsförening välvilligt ställt upp och ordnade med öppet hus i kojorna, kolbulle, kaffe och läsk. Ett stort tack till föreningen då de öppnade för oss trots att de inte öppnat för sommaren ännu.

Innehåll