Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Nu är valåret här och arbetet börjar ta fart.

 

Centerpartiet i Ljusdal vill mycket men vi prioriterar framförallt tre områden som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av Ljusdals kommun,

1: skolan

Vidareutbilda obehöriga lärare

Rättvisa lärarlöner och höjd status i yrket.

Utbyggnad och ombyggnad av Järvsö, Färila skolor samt färdigställa Gärdeåsskolan.

 

2: Näringsliv och arbete.

Bygga infrastruktur som möter investeringsviljan i besöksnäringen och på Bränta.

Bygga fler bostäder.

Integrera nysvenskar snabbt till arbete.

Ökad kommunal upphandling från våra lokala företag.

 

3: Ungdomar och anläggningar.

Ge ungdomarna större inflytande.

Fritidsanläggningarna ska rustas!

Inrätta en "ringlinje" mellan Ljusdal, Färila och Järvsö.

 

Ni som är nyfikna på vår politik i övrigt kan klicka på nyheter här till höger, eller skrolla ner till slutet på denna sida för att se och höra vilka frågor som centerpartiet tycker är mycket viktiga för att vi ska komma framåt.

 

 

Det känns bra att vi är ett parti som har en väldigt öppen nomineringsprocess, säger Magnus Svensson Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg. Centerpartiet befinner sig i en positiv trend i opinionsmätningar och vi har en tydlig politik för Sverige. Vi i Gävleborg har som mål att ta två mandat till riksdagen, det kommer kräva hårt jobb men är en möjlig målsättning för Centerpartiet i Gävleborg, avslutar Magnus Svensson Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg"

- Nu när nomineringsprocessen inför valet 2018 har börjat har jag fått frågan många gånger om jag står till förfogande och det gör jag. Om medlemmarna i Centerpartiet ger mig förtroendet så ställer jag upp igen, det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och Gävleborg. Det behövs ett nytt ledarskap som stoppar den regionala och sociala klyvningen som pågår, säger Anders W Jonsson Centerpartistisk riksdagsledamot för Gävleborg och vice partiledare i Centerpartiet.


För mer information:
Lennart Olsson, ordförande nomineringskommittén, 070-6008033
Magnus Svensson, distriktsordförande Centerpartiet Gävleborg, 072-7081935
Anders W Jonsson, riksdagsledamot, 070-6311002

https://centerpartiet.se/gavleborg

http://www.youtube.com- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jonas Rask-Samuelsson (C)
Ombudsman Centerpartiet Gävleborg

arbete: 070-561 59 75
mobil: 070-580 17 30
e-post: jonas.rask.samuelsson@centerpartiet.se

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp Ta chansen att nominera!

Ta chansen att nominera


Centerpartiet Ljusdal fullmäktigelista inför valet 2018.

Här ovan våra tre toppnamn.

Sören Görgård

Ulf Nyman och

Solange Nordh

1

Görgård Sören

Järvsö

2

Nyman Ulf

Korskrogen

3

Nordh Solange

Ljusdal

4

Fack Olle

Järvsö

5

Olsson Ingrid

Los

6

Brink Gunilla

Ljusdal

7

Olsson Tommy

Los

8

Görgård Hanna

Järvsö

9

Våhlberg William

Ljusdal

10

Nyman John

Färila

11

Rask- Samuelsson Jonas

Järvsö

12

Hertzman Jaana

Järvsö

13

Brink Jörgen

Ljusdal

14

Samuelsson Susanne

Korskrogen

15

Larsson Jonas

Järvsö

16

Emanuelsson - Brink Helena

Färila

17

Bjerke Martin

Järvsö

18

Zachrisson Anna-Karin

Järvsö

19

Nyberg Per

Järvsö

20

Eriksson Sören

Korskrogen

21

Ingerhed Monica

Järvsö

22

Mattson Sigurd

Västbacka

23

Per-Anders Stolt

Ljusdal

24

Silén Jakob

Järvsö

25

Mattson Barbro

Västbacka


 

Namn

Jaana Hertzman Centerkvinna och kretsordförande i Ljusdal kretsen

Distrikt

Gävleborg

Krets

Ljusdal

Epost

jaana.hertzman@centerpartiet.se

Mobilnummer

070-5657411

 

Motion angående sexuella övergrepp på minderåriga på nätet.


På senare tid nås vi av fler och fler rapporter om sexuella övergrepp på nätet. En form av pedofili, där det exempelvis kan handla om att män genom hot och utpressning tvingar barn och unga att posera, utföra sexuella handlingar, fotografera dem själva och sedan skicka bilderna till förövaren. Dessa övergrepp föranleder idag oftast endast böter om det ens leder till anmälan och åtal.

Konsekvensen av den låga straffsatsen böter, är att det hamnar längst ner i polisens prioriteringar. Det kan ta många år innan de utreds och i många fall avskrivs ärendet. För brottsoffret blir de ännu en kränkning och man får leva med ovissheten om det blir en utredning eller avskrivning. Detta är ett oerhört stort problem för det unga som blir kränkta i sociala medier att man får leva i ovisshet under lång tid. Det gör också att många inte anmäler och förövarna kan fortsätta för dom får ändå inget straff.

Detta är en skam i svenskt rättväsende.


Att Centerpartiet skall arbeta för att en lagskärpning sker när det gäller sexuella övergrepp via sociala medier och att det skall jämställas med fysiska sexuella övergrepp.

 

Att Centerpartiet skall arbeta för en höjd straffsats så det vid fällande domar blir lägst fängelsestraff som kan utdömas.

 

Yttranden från kretsens årsmöte

Centerpartiets Ljusdalskrets beslutade att skicka denna motion till årets Centerstämma och yrkar på att stämman antar motionen.

 

 

Nu händer det i Ljusdal !

Aldrig tidigare har ett större steg tagits mot nya arbetstillfällen i Ljusdals kommun, och med en sådan enighet. Det var bara Ljusdalsbygdens parti som yrkade avslag.

På kommunstyrelsen den 11 januari l år tecknades ett markanvisningsavtal med ett företag som ska köpa mark och bygga upp en fiskodling ovan mark på industriområdet på Bränta.

Byggstart beräknas ske under våren så snart erforderliga tillstånd och bygglov är på plats. Man kommer att bygga upp verksamheten i fyra etapper och fullt utbyggt 2021 ligger produktionen på 2 000 ton Regnbåge per år.

Detta ligger helt i linje med Centerpartiets målsättning att utveckla landsbygden och hela Ljusdals kommun och det är med stolthet jag har deltagit i kommunledningens arbete för att det här ska bli verklighet.

-Kommunens förhållningssätt och attityd har varit avgörande för att vi valde Ljusdal att etablera oss i, säger företagets ägare.

Närljus har gjort ett förtjänstfullt arbete, och Vd Stefan Wennerstrand har uppehållit kontakterna med företaget under lång tid.

Centerpartiet jobbar vidare med att utveckla hela Ljusdals kommun och jag återkommer med rapporter om timret och terminalplanerna.

GC- väg Ljusdal - Järvsö, Ljusdal - Färila, Färila - Korskrogen

är mer som jag ska berätta om. Arbetet med miljö, folkhälsa och ungdomar är ytterligare saker vi arbetar med.

Glada Hälsningar

Sören Görgård

Kommunstyrelsens vice ordförande.

Ljusdals hembygdsgård gästades på tisdagskvällen den 22 maj av både lokala samt hitresta centerpartister. Helena Lindahl samt Peter Helander två av centerpartiets riksdagsledamöter pratade skogspolitik under rubriken "skogsuppropet". 30-talet gäster lyssnade uppmärksamt och ställde frågor om, klimatnytta, biologiskt mångfald samt sysselsättningen i skogen. En het fråga var den om ersättningen till markägare som p.g.a. att stora områden beläggs med avverkningsförbud och där markägaren i många fall inte får någon ersättning för detta intrång.