Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Ingress

Vår politik

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Därför vill vi att makten ska finnas så nära människorna som möjligt. Därför tror vi på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

Centerpartiet i Ljusdal arbetar för att hela kommunen skall få nytta av den sociala trygghet som skolor, äldreomsorg och kommunikationer innebär.

 

Så ser Centerpartiet på hur Ljusdals kommun mår och utveclingsmöjligheter.

1: Centerpartiet anser att Ljusdal mår bra. Järvsö och besöksnäringen fortsätter att utvecklas

Vi har fått se en byggkran i arbete i Ljusdal när 24 nya lägenheter färdigställts i centralorten. En byggstart i Järvsö som ska bli ett nytt trygghetsboend, är tecken på välmående och en tro på framtiden.

2. Järvsö, Bränta och Östernäsområdet.

Besöksnäringens fortsatta utveckling inkluderande bl.a Hamra Nationalpark, Loosgruvan och världsarvsgårdarna med Järvsö som nav.

Hållbar livsmedelproduktion på Bränta möjliggör skapande av många nya arbetstillfällen.

Handeln i Ljusdal med sina unika butiker parallellt med utvecklingen av Östernäsområdet.

3. Utflyttningen från kommunen är ett hot.

Att bibehålla den kommunala servicen i kommunens alla delar. Om det inte går att få till en tydlig politisk majoritet är det ett uppenbart hot för Ljusdal.

Pensionsavgångarna de närmaste åren, både i de kommunala förvaltningarna och det privata näringslivet.

4. Att skapa arbetstillfällen och utveckla skolan och omsorgen.

Stimulera och hjälpa företag i kommunen att växa och utvecklas.

Att Ljusdals kommun ska vara en bra arbetsgivare och en bra medspelare som tillsammans med näringslivet utvecklar vår kommun, som ska vara mycket attraktiv att leva och bo i.

5. CENTERPARTIET vill:

Ha ett nytt ledarskap för Sverige.

Minska klyvningen av Sverige.

Värna miljön genom grön tillväxt.

Jobba för trygghet i hela landet.