Vår politik

 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld.

 

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Därför vill vi att makten ska finnas så nära människorna som möjligt. Därför tror vi på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

 

Centerpartiet i Ljusdal arbetar för att hela kommunen skall få nytta av den sociala trygghet som skolor, äldreomsorg och kommunikationer innebär.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.