Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

Våra politiker

 

Kommunalfullmäktiges ordf.

Styrelseordf. Ljusdals Energi AB

Björn Brink Färila

Ledamöter kommunalfullmäktige

Olle Fack Järvsö

Ulf Nyman Färila

Ingrid Olsson Los

ers.

Jaana Hertzman Järvsö

Tommy Olsson Los

Kommunstyrelsen vice ordf.

Sören Görgård Järvsö

ers. Ulf Nyman Färila

Ledamot utbildningsnämnden

 Ingrid Olsson Los

ers. Ann-Christine Swedman Färila

Ledamot omsorgsnämnden

Tommy Olsson Los

ers. Jörgen Brink Ljusdal

ers. Jaana Hertzman