Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

Våra politiker

 

Kommunalfullmäktiges ordf.

Styrelseordf. Ljusdals Energi AB

Olle Fack Järvsö

Ledamöter kommunalfullmäktige

Björn Brink Färila Ordf.

Olle Fack Järvsö

Ulf Nyman Färila

Jaana Hertzman Järvsö

ers.Tommy Olsson Los

Kommunstyrelsen vice ordf.

Sören Görgård Järvsö

ers. Ulf Nyman Färila

Ledamot utbildningsnämnden

 Monica Ingerhed Järvsö

ers. Ann-Christine Swedman Färila

ers.Martin Bjerke Järvsö

Ledamot omsorgsnämnden

Tommy Olsson Los

ers. Jörgen Brink Ljusdal

ers. Jaana Hertzman