Medlemsmöte

Bergmanplast

Medlemsmöte kl 19:00 i Centerns lokaler

Vi diskuterar aktuella frågor i kommunen och frågor som ska upp i kommunstyrelsen kommande vecka.

Vi pratar om aktuella frågor i regionen, riks och olika utskott. På dessa möten pratar vi om och tar upp allas idéer, synpunkter och åsikter.