Nordanstig
Centerpartiet lokalt

Företagande

Bättre infrastruktur så det går att arbeta där du vill bo.

Små och medelstora företag är en viktig grund i Nordanstig för det är där jobb skapas.

Vi vill fortsätta jobba utifrån “En dörr in” för att underlätta för våra företagare.

Vi vill fortsätta jobba med att utveckla industriområdet Knoget i Harmånger vars projektering har påbörjats under denna mandatperiod.

Under den senaste mandatperioden har vi varit med och tagit fram den nya översiktsplanen som innehåller ett flertal LIS- och industriområden. Vi vill fortsätta att utveckla den översiktsplanen.

Följ oss i sociala medier.