Nordanstig
Centerpartiet lokalt

Infrastruktur

Idag bygger vi fiber i Hassela, Stocka och Gnarp, en fiberutbyggnad som vi varit drivande i.

Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser som efterfrågar ska vara uppkopplade 2025. Det skapar tillväxt, ger överlevnad och möjlighet att växa, starta nya företag. En avgörande faktor för att människor ska kunna bo kvar och vilja flytta hit.

En teknik som gör det möjligt att ta kontakt med myndigheter och sjukvård. Betala räkningar och använda andra elektroniska samhällstjänster.

Vi vill att kommunen ska använda den nya tekniken inom vård, omsorg och skola.

Vi vill att kollektivtrafiken måste utvecklas, speciellt trafiken mellan östra och västra delen av kommunen, en fråga vi ska driva tillsammans med regionen.

Ostkustbanans utbyggnad är en fråga vi jobbar med. Det är viktigt med dubbelspår och två stationslägen.

För att öka möjligheten till arbetspendling vill vi ha fler avgångar, det ger oss en möjlighet att använda miljövänliga transporter för personer såväl som varor.

Ny E4 en viktig tillväxtfaktor som knyter ihop hela landet. Vi vill att den nybyggda E4an ska vara fyrfilig.

Vi vill planera och bygga ut VA längs kustbandet med start i Mellanfjärden.

Vi vill förlänga Kustvägen söderut från Mellanfjärden så att den passerar även Lönnånger och Stocka, för att underlätta resandet efter kustbandet.