Nordanstig
Centerpartiet lokalt

Kultur och fritid

Vi har ett rikt kulturliv i kommunen tack vare ett levande föreningsliv och företag som verkar inom kultursektorn. Kommunen måste vara både drivande och behjälplig för att ytterligare utveckla kulturen.

Vi vill stötta kulturbärarna och möjliggöra träffpunkter för alla åldrar.

I Nordanstig finns möjligheten till en rik fritid, från hav till berg.

Vi vill stötta föreningar för att bevara Nordanstigs rika kultur- och fritidsliv.

Vi vill öppna upp vårt badhus en dag i veckan.