Miljö

Miljön på vår planet, men också i vår närhet, är vår och nästa generations framtid.

Vi vill se en utbyggnad av fjärrvärme samt fler solceller på kommunala byggnader. Vindkraften har sedan 2006 femtonfaldigats och är ett viktigt komplement till elproduktionen.

Vi vill verka för laddstationer på fler ställen i kommunen och att kommunens fordonspark ska vara fossilfria år 2025. All kommunal belysning ska vara av den mer energieffektiva typen LED.

Vi vill att det ska vara enkelt att sopsortera och ser gärna fler sopkorgar runt om i våra samhällen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.