Nordanstig
Centerpartiet lokalt

Miljö

Miljön på vår planet, men också i vår närhet, är vår och nästa generations framtid.

Vi vill se en utbyggnad av fjärrvärme samt fler solceller på kommunala byggnader. Vindkraften har sedan 2006 femtonfaldigats och är ett viktigt komplement till elproduktionen.

Vi vill verka för laddstationer på fler ställen i kommunen och att kommunens fordonspark ska vara fossilfria år 2025. All kommunal belysning ska vara av den mer energieffektiva typen LED.

Vi vill att det ska vara enkelt att sopsortera och ser gärna fler sopkorgar runt om i våra samhällen.