Kontaktpersoner

Lena Schenström kretsordförande 070-6786044

Marit Rempling gruppledare och vice ordf KS 070-7833531