Barn- och utbildningsnämnd


Ledamöter

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66
Mari Wintarv mari.wintarv@centerpartiet.se

Ersättare

Karl-Gunnar Landar kalan49@hotmail.com 070-677 17 61
Joakim Gruvelius joakim.guvelius@svenskakyrkan.se 072-717 51 69