Kommunrevisorer

 

Ordförande/revisor

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se

Ledamot/revisor

Calle Ringbo

Revisorer Kommunens Stiftelser (Fonder)

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se

Lekmannarevisorer AEFAB

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se
Calle Ringbo

Lekmannarevisorer AICAB

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se
Calle Ringbo

Lekmannarevisorer Helsingenet Ovanåker AB

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se
Calle Ringbo

Lekmannarevisorer BORAB

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se

Lekmannarevisorer Helsinge Vatten

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se

Lekmannarevisorer Kommunalförbundet Hälsingland

Ulf Odenmyr ulf.odenmyr@ovanaker.se