Tekniska nämnden

 

Ledamot

Elisabeth Eriksson elisabeth.eriksson@xlm.se 070-331 56 21
Gun-Marie Swessar info@cultureandkin.com 070-655 26 59

Ersättare

Erik Ohlsson erik.ohlsson.95@gmail.com 076-800 34 31

Gode män för fastighetsförättningar

Tätort:

Hans Jonsson hans.jonsson@ovanaker.se 070-345 72 66

Jord och Skog:

Björn Schols bjorn.schols@mellanskog.se 070-676 88 11
David Parhans d.parhans@gmail.com