Förändrad hyressättning Edsbyns IF bandy

Idag tisdag den 14 december har Tekniska nämnden i Ovanåkers kommun beslutat bifalla en begäran om ändrad hyressättning för föreningsdriften i Svenska Fönster Arena i Edsbyn. Vi ledamöter från Centerpartiet i nämnden är glada för beslutet att bifalla begäran om ändrad hyressättning från Edsbyn IF Bandy.

Föreningsdrift av fritidsanläggningar är något som vi har haft i Ovanåkers kommun under ett stort antal år. Formen gynnar både de berörda föreningarna som kommunen, båda parter har således att vinna på att formen med föreningsdrift fortsätter.

Föreningen får möjlighet att påverka sina förutsättningar för föreningsverk-samheten samt kommunen får ut ett större värde av satsade medel än vid kommunal drift. Det är också ett bra sätt att uppmuntra de många goda insatser som görs inom inte bara bandyföreningen utan även inom andra föreningar.

Ändrade förutsättningar gör dock att avtal mm måste uppdateras löpande för att vara aktuella och relevanta. De framlagda skälen från hyresgästen tycker vi är rimliga.

Vi noterar också att alternativet med att återföra driften i kommunal regi hade lett till kraftigt ökade kostnader för den kommunala ekonomin, jämfört med vad den ändrade hyressättningen innebär. Detta hade riskerat att leda till neddragningar på andra håll viket kunde ha drabbat inte bara verksamhet inom den aktuella föreningens område utan påverka även andra verksamheter negativt.

2016-12-14

Elisabeth Eriksson och David Parhans

Centerpartiets ledamöter i tekniska nämnden Ovanåker