valplattform

Bild

Valplattform

Miljö och klimat

 • Vi vill främja förnyelsebar energi i Ovanåkers kommun.
 • Vi vill se fler fossilfria fordon i den kommunala fordonsflottan.
 • Vi vill se fler laddstolpar runt om i vår kommun.
 • Vi vill se mer närproducerad mat i de kommunala köken.
 • Vi vill intensifiera och effektivisera arbetet med att uppnå kommunens klimat- och miljömål.
 • Vi vill tillämpa nya tekniska lösningar för att stärka klimat- och miljöarbetet.

Seniorfrågor

 • Vi vill att omsorgspersonal i kommunen ska ha fria och ändamålsenliga arbetskläder.
 • Vi vill se trygghets- och seniorboenden i alla delar av kommunen.
 • Vi vill stärka anhörigstödet och väntjänsten.
 • Vi vill gärna se intraprenader och valfrihet inom kommunal omsorg.


Skola och lärande

 • Vi vill värna och utveckla alla kommunens skolor.
 • Vi vill ha trygga och nära förskolor i hela kommunen.
 • Vi vill rusta upp kommunens skollokaler. Varken elever eller personal ska behöva vistas i undermåliga lokaler.
 • Vi vill att alla barn ska ha tillgång till en bra skola och att fler elever ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.
 • Vi vill se bättre villkor för lärarna i kommunen, genom bl.a. mindre barngrupper samt färre personal per chef.

Landsbygd och företagande

 • Vi vill genomföra medborgardialoger i samtliga delar av kommunen.
 • Vi vill värna en levande landsbygd genom att tillgängliggöra mer mark för bostäder och företag.
 • Vi vill se fler sociala företag i Ovanåkers kommun.
 • Vi vill, tillsammans med näringslivet, utveckla ett bättre företagsklimat i Ovanåkers kommun.
 • Vi vill återstarta ett samarbetsforum mellan kommunstyrelsen och företagen.


Kultur och fritid

 • Vi vill att kulturskolans verksamhet ska göras mer tillgänglig i hela kommunen.
 • Vi vill införa en “kultur- och fritidspeng” för att ge barn i lågstadiet större möjlighet att delta i en förening.
 • Vi vill att kommunens utbud av kulturevenemang för barn och ungdomar erbjuds i alla delar av kommunen.
 • Vi vill stärka folkhälsan i kommunen och upprätta en utvecklingsstrategi för friluftslivet i kommunen.
 • Vi vill öka stödet till föreningarna i kommunen, särskilt de som driver egna anläggningar.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.