Sandviken
Centerpartiet lokalt
 • / EU-valet 2019

EU-valet 2019

FÖR ETT GRÖNRE, FRIARE OCH MER MEDMÄNSKLIGT EUROPA

 • För att medmänsklighet för Europa framåt
 • För att medlemsländer måste garantera människors fri- och rättigheter
 • För höjda klimatambitioner och kraftigt sänkta utsläpp
 • För renare hav och mer förnybar energi
 • För att alla ska få en vardag utan gifter
 • För ett aktivt fokus på jämställdhet i hela Europa
 • För en friare handel och globala handelsavtal
 • För en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukspolitik
 • För sund mat och bättre djurskydd.
 • För att gränsöverskridande brott kräver gränsöverskridande lösningar