EU-valet 2019

FÖR ETT GRÖNRE, FRIARE OCH MER MEDMÄNSKLIGT EUROPA

  • För att medmänsklighet för Europa framåt
  • För att medlemsländer måste garantera människors fri- och rättigheter
  • För höjda klimatambitioner och kraftigt sänkta utsläpp
  • För renare hav och mer förnybar energi
  • För att alla ska få en vardag utan gifter
  • För ett aktivt fokus på jämställdhet i hela Europa
  • För en friare handel och globala handelsavtal
  • För en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukspolitik
  • För sund mat och bättre djurskydd.
  • För att gränsöverskridande brott kräver gränsöverskridande lösningar


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.