Demokratiskola

Tema: Medier och politik

Datum: 6 april
Tid: 18.30 - 20.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3, Sandviken

För mer info kontakta:
Per-Ewert Ohlsson-Björk, 070-354 89 99, per-ewert.o.bjork@centerpartiet.se
Marit Rempling, 070-783 35 31, maritrempling@live.se