Distriktsstämma

Centerpartiet i Gävleborgs distriksstämma 2017

Datum: 9 april
Tid: 09.30 - ca 15.30
Plats: Bollnäs Folkhögskola

Välkommen som åhörare till Gävleborgs distriktsstämma!

För mer info kontakta:
Per-Ewert Ohlsson-Björk, 070-354 89 99, per-ewert.o.bjork@centerpartiet.se