Sandviken
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Valdag till kyrkovalet 2017

Valdag till kyrkovalet 2017

Dina vallokaler i Sandvikens pastorat:

Pastorsexpeditionen 8.30 -10.30, 13-20
Murgårdsskolan 8.30 -10.30, 13-20
Västanbygården 8.30 -10.30, 13-20
Björksätra kyrka 8.30 -10.30, 13-20
Sockenstugan, Årsunda 9-12, 17-20
Sockenstugan i Österfärnebo 9-12, 17-20