Sandviken
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vi söker samverkan och kraftsamling i kyrkovalet 2017

Vi söker samverkan och kraftsamling i kyrkovalet 2017

Det är tillsammans vi gör varandra starkare. Olikheter och individer ska samverka för att bilda det starka engagemang som gör skillnad. Centerpartiet står för en trovärdig, öppen och demokratisk folkkyrka, med stark lokal förankring i hela landet.

Kyrkan ska förmedla framtidstro och våga höja rösten mot främlingsfientlighet. Kyrkan ska vara öppen för alla.

Svenska kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap. För de som är utsatta, ensamma eller på flykt ska kyrkan vara en förebild och en trygg famn, inte minst i den oroliga värld vi lever i. Kyrkan en kraft för en bättre värld, en brygga mellan människor och en plats för gemenskap. För oss är den lokala församlingen utgångspunkten. Det är basen som vi ska växa från. Kyrkan ska vara nära, som en medmänsklig bas och en trygg famn i en orolig värld.

Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är en källa till glädje och gemenskap. Även kulturskatterna inom Svenska kyrkan måste bevaras och föras vidare, genom att hålla kyrkor och kyrkogårdar öppna.

Vi vill vara en stark kraft för att utveckla och modernisera Svenska kyrkan. Samhället har en stor utmaning att ställa om till det hållbara. Även här finns det möjligheter för Kyrkan att vara dragare. Våra lokaler ska ställas om till miljöanpassade och effektiva energisystem. Här handlar det om att våga satsa på förnyelsebara energikällor som vindkraft och solenergi. Där det är möjligt kan detta till exempel ske genom solcellspaneler på kyrkans tak och på andra byggnader som kyrkan förvaltar och äger.

Det är tillsammans vi får möjligheten till att också påverka kyrkans innehåll. Närodlad politik behövs fortfarande i våra församlingar som viktiga stöttepelare i samhället. Liksom att värna om de människor som söker sig till Sverige från krig och elände

Din röst, ditt engagemang gör skillnad – gå och rösta

Carl-Ewert Ohlsson, Årsunda