Sandviken
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Landsbygdspartiets ledanden företrädare går över till Centerpartiet

Landsbygdspartiets ledanden företrädare går över till Centerpartiet

Lpo:s medlemmar har bestämt sig för att fortsätta sitt engagemang för landsbygden genom att kandidera för Centerpartiet 2018.

C och Lpo s medlemmar i Sandviken driver samma frågor och gör liknande prioriteringar. Genom att kraftsamla i Centerpartiet skapa vi den starka rösten för landbyggden och kommundelarna som så tydligt behövs i Sandviken.

Diskussionerna om att förena krafterna har förts det senaste halvåret. De har med tiden blivit allt mer konkreta. Och strax innan jul anmälde den övervägande majoriteten i Lpo Sandviken att man ville lämna Lpo och fortsätta sitt engagemang i Centerpartiet.

- Vi märkte snabbt att vi har samma bild av vad som behöver göras i samhället och prioriterar samma frågor. Vi är en samling individer som hyser stort förtroende för varandra. Då är det logiska är vi då ska jobba ihop för att bli ännu starkare än var och en för sig, säger Mats Mattsson

Centerpartiet ska vara ett brett parti som visar den positiva framtidsbilden, för en konkret politik som lyfter hela kommunen och gör skillnad i människors vardag. Genom att jobba tillsammans stärker vi oss i vårt uppdrag att skapa en hållbar kommun där såväl stad som landsbygd kan utvecklas.

- Inget kommer att gå av sig själv – det behövs hårt jobb. Vi måste vara jättetydliga med att de som vill rösta för en levande landsbygd ska lägga sin röst på Centerpartiet, säger Carl-Ewert Ohlsson.

Nomineringskommittén har arbetat de senaste 3 månaderna med att lägga fram ett förslag på valsedel som sen ska antas vid nomineringsstämman den 15 februari. Ett stort antal tidigare medlemmar i Lpo har anmält sitt intresse till nomineringskommittén.

- Det här känns jättebra och det kommer verkligen att sätta press på oss att leverera ett starkt valresultat. Ett plus ett måste minst bli två, helst tre. Det behövs ett starkt parti som arbetar för alla kommunens innevånare, oavsett var man bor, säger Per-Ewert Ohlsson-Björk

*På bilden från v. till h. : Carl-Ewert Ohlsson, Mats Mattsson, Per-Ewert Ohlsson-Björk, Christina Klopstock
Bild av: Aina Lundkvist