Uttalande angående Österfärnebo högstadium

Uttalande från Centerpartiet i Sandviken av Per-Ewert Ohlsson-Björk, ledamot i kunskapsnämnden

Jag förväntar mig att det ganska snart kommer att komma löften från olika partier om att högstadiet i Österfärnebo ska vara kvar. Det tänker inte jag ge. För mig är det oärligt och oansvarigt att slå fast absoluter utan att förhålla sig till verkligheten. Bakgrunden till detta tjänstemannabeslut om att flytta högstadiet i höst vet ni redan – det saknas legitimerade lärare i flera ämnen. Så ser verkligheten ut och eleverna kan därmed inte erbjudas den skolgång de har rätt till, med rättvisande betyg i alla ämnen.

Jag vill istället jobba på framtida möjligheter – för oss som vill ha ett högstadium i Österfärnebo tror jag nämligen att det finns saker som vi kan pröva.

För det första ser jag ett behov av ett högstadium i de södra delarna av landskapet. Genom kommunövergripande samverkan kan detta åstadkommas. Det finns t.ex. inget högstadium i Hedesunda så det rimliga just nu vore att det placerades i Österfärnebo. Om intresset finns från Gävles sida så har vi därmed löst ut frågan om tillräckligt stort elevunderlag.

För det andra måste insikten finnas att man behöver tänka på andra sätt kring skolor som ligger längre ut på landsbygden. De måste kunna erbjuda något annorlunda, både för elever och lärare. Att enbart betala mer i lön fungerar inte, inte heller att kommendera ut lärare med tanke på rådande arbetsmarknad för denna profession. Landsbygdsskolor måste kunna locka med någonting speciellt. Jag är övertygad om att möjligheten att få bygga upp något unikt skulle bidra oerhört till att skapa ett intresse hos lärare att börja jobba på skolan.

Jag kommer alltid slåss för det fria skolvalet, men jag skulle samtidigt vilja vända skolbussarna ut från centralorten till kommundelarna. Likväl som det ska finnas något speciellt som lockar en elev från Österfärnebo och Gästrike-Hammarby att välja Björksätra. För att individen själv ska välja att gå eller jobba på en viss skola, inte tvingas. Besluten och valen blir vanligtvis bäst när de som berörs får fatta dem och därmed också ta ansvar för dem.

Jag och Centerpartiet har en mängd idéer om vad som skulle kunna prövas och övervägas. Huruvida de går att realisera kan vi givetvis inte veta innan vi vänt på alla stenar. Men utan idéer ingen utveckling. Bara klagosång eller resignation. Så låt inte detta stanna i tomma vallöften eller hätska attacker. Låt oss se vilka möjligheter vi har framöver.

Avslutningsvis vill jag framföra att jag har full förståelse för att man har olika åsikter kring beslutet och att det är jobbigt för er som berörs. Jag tänker däremot inte recensera olika avvägningar som gjorts. Av den enkla anledningen att jag litar på att beslut som fattas har de berördas bästa för ögonen, i detta fall elevernas rätt till likvärdig utbildning.

Per-Ewert Ohlsson-Björk, Centerpartiet