Valberedningen klar med sitt förslag till styrelser och nämnder

Då är valberedningen i mål med sitt arbete. Det är inte ett lätt arbete att få alla pusselbitarna på plats.
Så kretsstyrelsen riktar härmed ett stort tack till valberedningen som bestått av Alvar Olsson och Erik Bergstrand!

Kallelse
Kretssmöte för att fastsställa nomineringarna
Datum: 8 december
Tid: 16.00
Plats: -

Eftersom det har blivit en förskjutning i tidplaneringen så har vi ingen lokal bokad i skrivande stund. Endast medlemmar som är upptagen som betald i medlemsregistret äger rösträtt vid mötet.
De som har sina mailadresser registrerade i C-reg har fått förslag samt kallelse på mailen, i övrigt publiceras förslaget och kallelsen på hemsidan och kan därmed anses kommit alla till känna i tid inför mötet. Uppgift om plats uppdateras på denna sida samt skickas via mail.

Valberedningensförslag , 177.2 kB.