EU måste ta mer miljöansvar

Klimat och miljö är två av de viktigaste frågorna i EU-valet, både för väljarna och för Centerpartiet. Det finns kraftfulla åtgärder på området som kan göras på EU-nivå, och det är där fokus nu måste ligga. Annie Lööf berättar mer om Centerpartiets EU-politik i Svenska Dagbladet.

Förutom att skärpa EU:s utsläppsmål och höja priset på utsläpp vill Centerpartiet exempelvis ställa högre krav på bil- och flygindustrin och göra det enklare att resa med tåg i Europa.

Däremot anser partiet inte att det är EU:s plats att varken lägga sig i kärnkraftsfrågan eller att ha någon beskattningsrätt, vilket förslag om gemensam flygskatt och koldioxidskatt innebär.

– Vi borde känna pulsen ordentligt, för klimatförändringarna sker här och nu. Vi ser tydliga tecken på naturkatastrofer – drastiska klimatförändringar, isar som smälter – som gör att vi som politiker behöver fatta modiga och långsiktiga beslut, säger Annie Lööf.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.