Våra kandidater

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 1. Carl-Ewert Ohlsson, Årsunda, 67 år, kommunalråd
 2. Kerstin Nyström Hedvall, Sandviken, 65 år, säkerhets- & hållbarhetschef
 3. Mats Mattson, Gästrike-Hammarby, 66 år, entreprenör
 4. Per-Ewert Ohlsson-Björk, Österfärnebo, 34 år, politisk sekreterare
 5. Maria Persson, Kungsgården, 40 år, handläggare
 6. Johnny Sandgren, Sandviken, 45 år, enhetschef
 7. Jenny Karlsson, Gysinge, 41 år, ungdomsledare/projektledare
 8. Martin Eriksson, Järbo, 21 år, studerande
 9. Anki Bakke, Gästrike-Hammarby, 60 år, kvalitetssamordnare
 10. Anders Lindborg, Årsunda, 37 år, brandman
 11. Anna-Karin Zakrisson, Kungsgården, 41 år, biträdande rektor
 12. Ahmed Koulala, Sandviken, 43 år, behandlingsassistent
 13. Per Brykt, Sandviken, 51 år, ekonom
 14. Mia Eriksson, Sandviken, 46 år, utbildningsledare
 15. Olle Olsson, Sandviken, 66 år, pensionär
 16. Isabel Mattsson, Sandviken, 30 år, energi- och miljökonsult
 17. Carina Otterclou, Sandviken, 46 år, utbildningsledare
 18. Richard Hainsworth, Årsunda, 57 år, konsult
 19. Christina Klopstock, Kungsgården, 68 år, förskollärare
 20. Anna-Greta Elfström-Ohlsson, Årsunda, 59 år, fysioterapeut
 21. Anders Östlund, Jäderfors, 65 år, företagare
 22. Lars-Åke Strömberg, Sandviken, 44 år, företagare
 23. Agneta Lennartsson, Österfärnebo, 63 år, mjölkbonde
 24. Patric Hellström, Jäderfors, 54 år, sotare
 25. Felicia Järlstig, Sandviken, 28 år, socialsekreterare
 26. Maria Vestlund, Österfärnebo, 67 år, lantbrukare
 27. Veronica Lennartsson, Österfärnebo, 37 år, biträdande rektor
 28. Eva-Lena Zackrisson, Sandviken, 55 år, företagare
 29. Christer Sigvardsson, Kungsgården, 47 år, företagare
 30. Hassan Baidoun, Sandviken, 55 år, byggnadsingenjör
 31. Shiyar Ali, Sandviken, 55 år, företagare

VAL TILL REGIONEN (LANDSTINGSVALET)

3. Per-Ewert Ohlsson-Björk, politisk sekreterare, Österfärnebo
6. Carl-Ewert Ohlsson, kommunalråd, Årsunda
7. Martin Eriksson, studerande, Järbo
9. Mia Eriksson, utbildningsledare, Sandviken
10. Kerstin Nyström Hedvall, säkerhets- och hållbarhetschef, Sandviken
12. Johnny Sandgren, enhetschef, Sandviken
13. Jenny Karlsson, projektledare, Gysinge
22. Agneta Lennartsson, mjölkbonde, Österfärnebo
24. Per Brykt, ekonom, Sandviken
25. Anna-Greta Elfström-Ohlsson, fysioterapeut, Årsunda

VAL TILL RIKSDAGEN

6. Elin Larsson, statsvetare, Sandviken
19. Per-Ewert Ohlsson-Björk, politisk sekreterare, Österfärnebo
26. Carl-Ewert Ohlsson, kommunalråd, Sandviken
29. Mia Eriksson, utbildningsledare, Sandviken
35. Martin Eriksson, studerande, Järbo
36. Johnny Sandgren, enhetschef, Sandviken

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.