Sandviken
Centerpartiet lokalt

Eva-Lena Zackrisson

Bild

Nummer 28 i kommunvalet

Jag har en bred erfarenhet från arbete inom vård och h omsorg, hälso och sjukvård. Började arbeta inom sjukvården i USA i början av 80 talet. Insåg snart att det var ett oerhört berikande och intressant område. Utbildade mig till sjuksköterska och fortsatte sedan att parallellt med mitt arbete studera för att bredda min kompetens inom området.

Jag ser vikten av att det finns en mångfald av utförare därför att vi behöver utveckla metoder och inriktningar för att möte nya diagnoser och behov. Den traditionella sjukvården behöver utveckla metoder för att diagnostisera och åtgärda ohälsa. Den vardagsnära omvårdnaden och omsorgen behöver utvecklas utifrån en mångfald av behov, intressen och kulturella inslag i vprdtagafen hem. Då behöver vi anpassa oss och beakta att kultur och traditioner kommer att utmana vårt traditionella arbetssätt.

Som vårdföretagare ser jag en glädje i att kunna erbjuda en person en trerätters vård och omsorg med individens behov i centrum.

Som företagare och politiker har man begränsat med fritid men när tillfälle ges så vill jag gärna arbeta i trädgården.

Därför är en röst på mig värdefull

Sverige är uppbyggt av innovativa småföretagare. Vi behöver gödsla den grogrunden. Jag vill verka för att det ska bli verklighet. Jag ser hellre 100blommor blomma om det innebär att fker företag utvecklas, personalen känner delaktighet och motivation i att utveckla tjänster, metoder som gynnar medborgarna behov av service, vård och omsorg.

Därför kandiderar jag för Centerpartiet

Som kandidat för Centerpartiet så har jag möjlighet att få lyfta vikten av valfrihet i vården och omsorgen. Det är viktigt att människor får en annan bild av hur bra det kan vara när kvalitet används som konkurrensmedel. Fokus på vinster är givetvis viktigt att se över liksom svinnet. Det behövs fler aktörer som engagerar sig i vård och omsorg. Många utbildade som känner sig missnöjd med sin arbetssituation startar eget. De aktörerna behöver vi fånga upp. Risken är annars att man väljer bort vården och omsorgen. Det är viktigt att skapa sunda hållbara ersättningsmodeller som ger också små aktörer en möjlighet att kunna erbjuda personalen kompetensutveckling och sund löneutveckling. Med dagens resonemang då stöter vi bort kompetens och kväver företag som ger sig in i branschen. De vinster i välfärden som man borde tala om är bankernas krediter till småföretagare som måste ligga ute med löner tills det att Försäkringskassan kommer ikapp och betalar ut ersättningen för utförd assistans. Den vinsten talar ingen om.

Det här är mina hjärtefrågor

  • Valfrihet en rättighet att värna om.
  • Småföretagare behöver sunda förutsättningar. Det är inte sunt att de ska föda banker med påtvingade krediter till följd av administrativa problem hos tex Försäkringskassan.
  • Vinster i välfärden behöver en sund betraktelse då också utifrån verkligheten som den ser ut och inte som man tror att den ser ut.