Sandviken
Centerpartiet lokalt

Jobb och företagande

Företagsamhet skapar de nya jobben

Våra gemensamma resurser för skola, vår och omsorg är helt beroende av att människor har ett jobb att gå till. Det är även en viktig förutsättning för den enskildes livsmöjligheter och självkänsla.

Många människor i Sandvikens kommun har haft en trygg och naturlig arbetsgivare i Sandvik AB. Men det är i de små och medelstor företagen som framtidens jobb skapas. De senaste 20 åren har 4 av 5 nya jobb skapats i de små och medelstora företagen.

Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet finns företag som har kompetensbrist. Då är det viktigt att det finns goda möjligheter för människor att vidareutbilda sig för att få den kompetens som företagen behöver och ger den enskilde människan förutsättningar att få ett jobb.

De gröna näringarnas betydelse för vår tillväxt behöver synliggöras. Vi har stor potential för en konkurrenskraftig turismnäring. Jordbruket blir allt viktigare i och med att efterfrågan på lokalproducerad mat växer. Skogsbruket är en framtidsnäring då det är här vi finner de miljövänliga och förnyelsebara energislagen, drivmedlen och byggnadsmaterialen.

Företagare inom välfärdssektorn måste värderas högre. De skapar nya jobb, utvecklar välfärdstjänsterna och skänker mervärde till brukarna som kan välja den utförare som passar dem bäst.

Samtidigt som vi ska locka nya företag att etablera sig behöver vi även säkerställa att de befintliga finns kvar, kan växa och känner sig välkomna. Det är avgörande för våra tillväxtmöjligheter att vi tar tillvara på och skapar möjligheter för de driftiga människor och företag som vi har i hela kommunen.

Fördomsfria och välkomnande attityder hos beslutsfattare för företagande och innovation är avgörande för att ha framgångsrika jobbskapare. Det krävs att näringslivet är delaktiga i de strategier för att öka tillväxt som kommunen arbetar utifrån. För en entreprenör som vill förverkliga en idé är det viktigt att få ett gott bemötande och snabba besked. Ett gott företagsklimat är beroende av att man visar respekt och tar hänsyn till företagare och kreatörers förutsättningar genom ömsesidig dialog och uppriktigt intresse.

I Sandviken arbetar Centerpartiet för

  • Kortare handläggningstider för att få människor att komma i arbete
  • Synliggöra de gröna näringarnas betydelse för Sandvikens tillväxt
  • Underlätta dialog och samarbetet mellan kommunen och företag, t ex kring upplevt näringslivsklimat och bemötande från kommunen
  • Ett företagsklimat som bidrar till entreprenörsanda och flera små och medelstora företag
  • Tillhandahålla snabb och professionell hantering av tillstånd och likande kommunal byråkrati
  • Skapa förutsättningar för fler jobb inom vård och omsorg
  • Delade upphandlingar för att skapa möjlighet för lokala företag att konkurrera
  • Uppmuntra socialt företagande för förbättrad integration och möjliggöra för människor att komma in på arbetsmarknaden
  • Integrationsinsatser som är anpassade för arbetslivet och tar tillvara på individens kompetenser och erfarenheter
  • Nära samarbete mellan näringslivet och kommun kring utbildningsutbudet inom gymnasiet, yrkeshögskolan och CVL(Centrum för Vuxnas Lärande) för att möta företagens kompetensbehov.