Miljö och klimat

Hållbar miljö och god livskvalitet

För oss är det självklart att miljöfrågorna måste vara närvarande i alla beslut. Arbetet för att minska klimatpåverkan ska intensifieras för att säkerställa att det samhälle vi lämnar efter oss möjliggör ett gott liv även för våra barn och barnbarn. En hållbar miljö skapar vi bl a genom att i större utsträckning använda förnyelsebara resurser och minska våra utsläpp från transporter, byggnationer och energi försörjning.

Det finns vissa som vill sätta boendemiljö och tillväxt emot möjligheterna att lösa klimat- och miljöutmaningarna. Vi vet att så inte är fallet. Lika viktigt som det är att vi lämnar efter oss en miljö som möjliggör livskvalitet, lika viktigt är människors nuvarande livskvalitet. Dessutom är ökad tillväxt en förutsättning för att göra de teknologiska framsteg som krävs för en grön framtid.

Vi har alla ett ansvar för att bidra till en hållbar värld där det även i framtiden finns frisk luft, rent vatten och en grön och levande natur. Det gör vi genom att arbeta strategiskt och tänka långsiktigt i alla beslut vi fattar.

I Sandviken arbetar Centerpartiet för

 • Arbeta för en giftfri miljö och garantera en giftfri vardag i kommunens alla verksamheter
 • Lokalproducerad mat i kommunens kök
 • Nyttja trä vid nybyggnationer för att minska koldioxidutsläppen
 • God vattenkvalitet i hela kommunen
 • Öka andelen förnyelsebar energi i kommunen
 • Energieffektivisera den kommunala verksamheten
 • En bra myggkontroll vid Nedre Dalälven för att säkerställa en god livsmiljö för människor och djur
 • Aktivt arbeta för att öka andelen förnybar energi i kommunens verksamhet
 • Fossilfri fordonsflotta
 • Tydliga miljömål i all kommunal verksamhet och miljökrav i all upphandling
 • En klimatneutral kommun senast 2018

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.