Göteborg
Centerpartiet lokalt

Centern i Väster

Centern i Väster samlar medlemmar som har intresse av utvecklingen i Göteborgs havsnära stadsdelar. De verkar i Askim, Frölunda, Högsbo, Södra Skärgården, Fiskebäck och Långedrag. I Väster finns det många olika boendeformer, närhet till bad och hav med båt- och skärgårdsliv som en naturlig del av livsmiljön. Närheten till fantastiska naturupplevelser präglar oss som bor här och gör oss medvetna om vikten av en god miljö för natur och växtlighet. Det känns därför självklart för oss att arbeta för Centerpartiet och ett starkt politiskt inflytande i Göteborg.

Centern i Väster arrangerar regelbunden medlemsverksamhet på koncepttemat Trygg i Väster. För oss är tryggheten i vår närmiljö en viktig politisk fråga som anknyter såväl till stadsmiljö, lag- och ordning samt brottsförebyggande åtgärder men också om en nära vård och en högkvalitativ välfärd som man kan lita på. Det handlar om trygghet för våra barn i förskola och grundskola men också om gemenskap människor emellan och en känsla mellan grannar och invånare av tillit och öppenhet.

Trygg i Väster består av ett antal trevliga tematräffar som är öppna för alla i Väster: oavsett om du är medlem i Centerpartiet eller inte. Temat på träffarna har haft olika inriktningar inom trygghetsspektrat såsom äldreomsorg, fysisk trygghet i stadsmiljön, bostadsfrågor och alkohol- samt drogförebyggande politik. Fler träffar kommer att arrangeras och du är varmt välkommen att delta!

Följ vår Facebooksida!

@centernvaster

Där annonserar vi evenemang, träffar och aktiviteter allt eftersom!

Håll utkik efter nästa träff, vi brukar bli många (ibland över 50 personer) och bjuder på fika. Ofta är vi i Björnekullagården men det händer också att vi är på andra platser.

 

Hör av dig vid frågor,

avdelningsstyrelsen för Centern i Väster

Kontakta Irene Nettéus

Kontakta Irene

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.