Distriktskansli

Här hittar du kontaktuppgifter till våra verksamhetsutvecklare, Elise-Marianne Åberg och David Bernardi. Elise-Marianne och David sköter den löpande administrationen för distriktets räkning kopplat till aktiviteter, kampanjer, medlemsärenden, information, register, projekt, administration och liknande.