Göteborg
Centerpartiet lokalt

Jakob Edshage

Jakob Edshage


Distriktsordförande för Centerpartiet i Göteborg

Jakob Edshage är distriktsordförande. Han är även ansvarig för kontakten mellan distriktet och dess avdelningar. Hör av dig till honom om du vill starta en ny avdelning, behöver hjälp i föreningsarbetet eller behöver hjälp i den dagliga verksamheten i din avdelning.

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.