Göteborg
Centerpartiet lokalt

Maria Andersson

- Liberal, frihetsälskande och feminist. Lika möjligheter är viktigt för mig, likhet är trist. Ogillar onödig byråkrati, ser gärna livet ur ett grodperspektiv och gillar samtidigt de stora frågorna. Internationalist och stark europavän.

-Är gammal i Centerpartiet men ny vice ordförande i styrelsen i Göteborg. Även om jag har ett starkt politiskt intresse så är jag förtjust i organisations- och folkrörelsearbete. Vill att folkrörelsen Centerpartiet ska vara en öppen rörelse med högt i tak och gärna med yviga politiska diskussioner som kan landa i ett gemensamt ställningstagande.

- Reser gärna, har min starka förankring i och kring Göteborg men drar mig gärna tillbaka till min stuga i Lysekil. Vill leva med ett ben i staden och ett på landet. Numera singel. Utbildad ekonom och personalvetare. Jobbar i Västra Götalandsregionen som politisk sekreterare.

Följ mig:

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.