Daniel Augustsson

Personbild


  • Ersättare i styrelsen för AB Framtiden
  • Ersättare i styrelsen för Bygga Hem i Göteborg AB
  • Ledamot i Mölndalsåns vattenråd

Daniel företräder Centerpartiet i styrelsen AB Framtiden som är Göteborgs Stads koncernbolag för hela allmännyttan, alltså de kommunala bostads- och fastighetsbolagen. Daniel har ett stort engagemang inom bostads- och stadsutvecklingsfrågor. Han har ett stort politiskt engagemang och kommer att föra ut Centerpartiets politik inom dessa frågor på ett bra sätt för att bygga fler bostäder och utveckla hela Göteborg som kommun.

Daniel sitter även i Mölndalsåns vattenråd som är en gemensam organisation för de kommuner som Mölndalsån rinner igenom (Göteborg, Bollebygd, Härryda, Mölndal och Lerum). Vattenrådet fungerar som samverkansstyrelse för de fem kommunerna för att på ett helhetsperspektiv kunna leda, styra och överblicka vattenresurserna i Mölndalsån. Vattenrådet verkar för att vattnet inom åns avrinningsområde ska uppnå och hålla god ekologisk och kemikalisk kvalité. Som Göteborgs Stads representat i vattenrådet har dessutom Daniel en stor plattform att driva vår gröna och närodlad klimat-, miljö- och vattenpolitik.

Kontakta Daniel Augustsson

Kontakta Daniel

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.