Daniel Svensson

Daniel är en beslutsam, energisk och engagerad medlem med stort hjärta och engagemang. Som begravningsombud samt medborgarvittne kommer hans stärka känsla för rättsstat, demokrati och lag/ordning kommer väl till nytta. Daniel har tidigare haft politiska uppdrag när han var medlem i Moderaterna, bland annat som medborgarvittne och vi tror att han kan dra nytta av det genom erfarenhet av uppdraget.

Daniel är en objektiv, neutral och faktabaserad person som i egenskap av medborgarvittne kan säkerställa transparens inom rättsväsendet men också som ombud företräda en stor del av våra invånare väl och tillgodose deras intressen.

 

Om medborgarvittnen:

Göteborgs kommun utser sextio (60) stycken medborgarvittnen som fördelas propotionerligt mellan partierna. Medborgarvittnena har insyn i polisens arbete för att tillgodo se ’’allmänhetens intresse’’. Det inkluderar insyn i vissa sekretessbelagda handlingar, polisens allmänna verksamhet och brottsutredningar. Medborgarvittnena kan även fungera som bisittare till den tilltalade i förhör vid mindre brott, istället för en advokat.

Om begravningsombud:

Länsstyrelsen utser på kommunernas inrådan begravningsombud. Begravningsombudet är ett ombud för de personer som inte tillhör Svenska Kyrkan och ska företräda deras intressen i begravningsrelaterade frågor, som en slags ’’ombudsman’’.

Kontakta Daniel Svensson

Kontakta Daniel

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.