Gunilla Clancy


  • Ledamot i Kretslopp- och vattennämnden

Gunilla Clancy är filosofie doktor i hållbar utveckling från Chalmers och har en masterexamen i kemi från Göteborgs universitet. Hon har 17 års yrkeslivserfarenhet från näringsliv och den privata sektorn och arbetar professionellt som hållbarhetsstrateg. Hon är även konsult i hållbar utveckling, företagsutveckling och har flera styrelseuppdrag samt sitter i diverse Advisory Boards för olika organisationer och företag. Gunilla har även varit forskare och doktorand vid Chalmers.

Gunillas expertområden ligger inom organisationsutveckling, processledning, hållbar utveckling, miljöstyrning, klimatledningsarbete samt produktions- och verksamhetsutveckling. Gunilla beskriver sig själv om ett ledareämne. Hon ser sig som en positiv, företagsam och pragmatisk person med hög integritet. Gunilla tycker om strategiskt tänkande, samarbete, mångfald, förnyelse, kompetensutbyte, sociala nätverk och att initiera och leda processer. I Centerpartiet driver hon miljöpolitik, klimatfrågor men också frågor kring grön tillväxt och industriell omställning. Vi ser att vi har en viktig miljöpolitiker med lång erfarenhet av näringsliv och grön tillväxt i Gunilla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.