Göteborg
Centerpartiet lokalt

Hayder Tariq

Personbild


  • Ersättare i inköps- och upphandlingsnämnden
  • Ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Hayder Tariq representerar Centerpartiet i inköps- och upphandlingsnämnden. Inköp och upphandling är en viktig nämnd som ansvarar för den kommunala upphandlingsapparaten och därmed är betydelsefull för såväl kommunal förvaltning som för småföretagare som vill ta del av upphandlingar.

Hayder har ett brinnande engagemang för integrationsfrågor och kopplar dem till såväl arbetsmarknad, företagande, jobbskapande och utbildningsmöjligheter. Han tror på en hållbar, grön och öppen stad med stora möjligheter för våra jobbskapande företag men också socialt ansvarstagande för bland annat nyanlända och personer i utanförskapsområden.

Genom ett gott företagsklimat där små- och medelstora företag uppmuntras och förenklas att ta del av kommunala upphandlingar kan vi skapa fler jobb och arbetsmöjligheter vilket Centerpartiet tror är väsentligt för en lyckad integrationspolitik.

Kontakta Hayder Tariq

Kontakta Hayder

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.