Göteborg
Centerpartiet lokalt

Naod Habtemichael

Personbild


  • Förste vice ordförande i Trafiknämnden samt vice gruppledare
  • Förste vice ordförande i Trafiknämnden
  • Vice gruppledare
  • Ledamot av kommunfullmäktige
  • Ledamot av kommunfullmäktiges valberedning
  • Ledamot av trafiknämndens arbetsutskott
  • Ledamot av trafiknämndens färdtjänstutskott
  • Representant i Göteborgs Stads studentforum

Jag heter Naod Habtemichael och till vardags är jag student på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag gick med i Centerpartiet för att frihet är mitt starkaste ledord. Därför vill jag se till att du får mer att säga till om i frågor som berör dig. Förutom mitt engagemang för frihet drivs jag även mitt engagemang för miljö- och klimatfrågor. Därför jobbar jag för att Göteborg ska bli en grönare och mer dynamisk stad.

Kontakta Naod Habtemichael

Kontakta Naod

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/naodhabtemichaelC/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.