Göteborg
Centerpartiet lokalt

Roland Norlén

Personbild


  • Ersättare i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon
  • Ledamot i ledningsgruppen för Fiskekommunerna

Göta Lejon är stadens försäkringsbolag och försäkrar samtliga av stadens förvaltningar, bolag och fastigheter. Som jurist men också med gedigen politisk erfarenhet kommer Roland att som Centerpartiet företrädare i styrelsen för bolaget kunna säkerställa en stabil och transparent försäkringsförvaltning av stadens olika verksamheter.

Roland är en erfaren, trygg och stabil person med lång bakgrund i Centerpartiet. Nyligast var han förste ersättare i regionfullmäktige samt ledamot i styrelsen för Göteborgssymfonikerna AB. Han sitter nu även i Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens gemensamma arkivnämnd som Centerpartiets företrädare där och har även andra regionala uppdrag såsom i styrelsen för Eduard Magnus Musikfond.

Roland företräder även Göteborgs Stad och Centerpartiet i organisationen Fiskekommunerna. Fiskekommunerna är en samverkansorganisation mellan ett antal västsvenska kommuner med stora näringar inom fiskeri och sjöfart. Som fd sjökapten har Roland där en stor erfarenhet att bidra med. I Fiskekommunerna kan vi gemensamt med andra kommuner säkerställa hållbara, beständiga och ekologiska fiskebestånd men också främja näringsliv, fiske och sjöfart samt en god havsförvaltning som kombinerar såväl fiskerinäringen, tillväxt och hållbar utveckling.

 

Observera felstavning i modulen nedan. Roland Norlén är korrekt namn.

Kontakta Roland Norén

Kontakta Roland

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.