Göteborg
Centerpartiet lokalt

Cecilia Haraldsson

Personbild


Jonseredsstiftelsen har tilll ändamål att:

  • främja vetenskaplig forskning och kunskapsförnyelse, särskilt sådana områden som kan främja en god samhällsutveckling
  • främja utveckling av kunskapsutbyte mellan vetenskapsområden och samhälle
  • lämna bidrag för undervisning eller utbildning

Ovanstående sker med utgångspunkt i Göteborgs universitets och dess samverkanspartners verksamheter knutna till Jonsereds herrgård. Jonseredsstiftelsen är därgenom huvudman för Jonsereds herrgård och Villa Martinson.

 

Källa: Stiftelsemedel.se

Kontakta Cecilia Haraldsson

Kontakta Cecilia

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.