Gunilla Clancy

Personbild


  • Ersättare i Övervakningsnämnden i Göteborg

Gunilla Clancy är filosofie doktor i hållbar utveckling från Chalmers och har en masterexamen i kemi från Göteborgs universitet. Hon har 17 års yrkeslivserfarenhet från näringsliv och den privata sektorn och arbetar professionellt som hållbarhetsstrateg. Hon är även konsult i hållbar utveckling, företagsutveckling och har flera styrelseuppdrag samt sitter i diverse Advisory Boards för olika organisationer och företag. Gunilla har även varit forskare och doktorand vid Chalmers.

Gunillas expertområden ligger inom organisationsutveckling, processledning, hållbar utveckling, miljöstyrning, klimatledningsarbete samt produktions- och verksamhetsutveckling. Gunilla beskriver sig själv om ett ledareämne. Hon ser sig som en positiv, företagsam och pragmatisk person med hög integritet. Gunilla tycker om strategiskt tänkande, samarbete, mångfald, förnyelse, kompetensutbyte, sociala nätverk och att initiera och leda processer. I Centerpartiet driver hon miljöpolitik, klimatfrågor men också frågor kring grön tillväxt och industriell omställning. Vi ser att vi har en viktig miljöpolitiker med lång erfarenhet av näringsliv och grön tillväxt i Gunilla.

 

Om övervakningsnämnden i Göteborg och övervakningsnämnderna i Sverige:

Övervakningsnämnden i Göteborg väljs av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och ansvarar för skyddstillsyn över personer om har dömts till skyddstillsyn eller som är villkorligt frigivna från fängelse. Nämnden fattar också beslut om personer som har fotboja (intensivövervakning) och har misskött den eller om dem som har misskött sin vårdvistelse eller utslussning i slutet av fängelsetiden. Det finns övervakningsnämnder i hela regionen men också i övriga delar av Sverige som väljs av övriga regionfullmäktigena.

En övervakningsnämnd består av ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden måste vara eller ha varit domare. Ledamöterna (nämndemännen) nomineras av de politiska partierna och väljs av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. Nämnden kan fatta beslut med en ordförande och två nämndemän. Sekreteraren i nämnden är också ofta en domare. Det är ju kriminalvården som har ansvar för dem som har övervakning och sammanträdena äger rum i deras lokaler. De kriminalvårdstjänstemän som är övervakare föredrar ärendena för övervakningsnämnden. Klienterna kallas alltid till nämndens sammanträden.

Kontakta Gunilla Clancy

Kontakta Gunilla

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.