Göteborg
Centerpartiet lokalt

Gunne Steen

Personbild


  • Ledamot i servicenämnden (Regionservice)
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Nämndeman i Göteborgs Förvaltningsrätt

Har kommit till 58 år på vår jord så bär med mig en del livserfarenhet, tror jag själv.

Har ett öppet sinne. Gillar eget företagande och jämställdhet och vill gärna att alla skall ha en verklig möjlighet att komma till tals. Ser mitt eget engagemang som långsiktigt för att påverka och förändra den verklighet vi alla lever i tillsammans. Lokalt självbestämmande är i det min ledstjärna. Politikens viktigaste uppgift är också att ge bästa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv.

Kontakta Gunne Steen

Kontakta Gunne

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.