Irené Netteus

Personbild


  • Ledamot av västra Patientnämnden

(Mölndal, Partille, Lerum, Härryda, Alingsås, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Öckerö och Kungälv)

Irené Netteus är Centerpartiet representant i den västra Patientnämnden som täcker Göteborgsområdets kranskommuner. Patientnämnderna arbetar för att trygga patienternas vårdsäkerhet och säkerställa en god kvalité i hela vårdkedjan. Det finns en patientnämnd för varje hälso- sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen (fem stycken av vardera) och Irené är Centerpartiets ledamot i den som täcker Göteborgsregionen.

För Centerpartiet är en vårdkedja som håller ihop, en högkvalitativ vårdupplevelse för brukaren och en nära vård i hela landet saker som är viktigt i vår hälso- sjukvårdspolitik. Här har patientnämnderna en nyckelroll att spela och för att garantera att patienter samt brukare ska få den vård de behöver.

Irené har lång erfarenhet av olika politiska förtroendeuppdrag. Hon har bland annat suttit i Övervakningsnämnden i Göteborg (VGR) och varit förbundsordförande för Nämndemannaförbundet i Västsverige. Dessutom har hon suttit i distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Göteborg och är styrelseledamot för Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg.

Irené är dessutom ordförande för Centern i Väster - en av Göteborgscenterns avdelningar och täcker de västra delarna av kommunen (Askim, Högsbo, Västra Frölunda, Fiskebäck och Södra Skärgården mm). Centern i Väster har regelbundna medlemsaktiviteter och har ett temakvällskoncept där de fokuserar på trygghet för invånarna i Väster i olika avseenden. Kontakta Irené om du vill delta eller är intresserad!

Kontakta Irene Nettéus

Kontakta Irene

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.