Göteborg
Centerpartiet lokalt

Mats Brännström

Personbild


  • Ersättare i styrelsen för Stiftelsen James Dicksons Minnesfond

Mats Brännström företräder Centerpartiet i styrelsen för Stiftelsen James Dicksons Minnesfond. Stiftelsen arbetar med att ge stöd till rekreation, fritidaktiviteter, socialt umgänge eller kulturell fritidssysselsättning för personer i behov av ekonomiska medel. Invånare i Göteborg har enligt stiftelseurkunden förtur till medel ur fonden men vem som helst i behov av stöd kan ansöka.

Mats representerar Centerpartiet i stiftelsens styrelse. Han har en lång erfarenhet som engagerad i Centerpartiet och har bland annat suttit i styrelsen för Angereds Närsjukhus samt varit distriktsordförande för Centerpartiet i Göteborg. Mats arbetar profesionellt som IT-samordnare och brinner för digitalisering i välfärden och hälso- sjukvården. Han har en bred kompetens inom digitaliserings- och IT-politiken vilket är viktigt för omställningen inom vården men också för digital infrastruktur i hela landet.

I Stiftelsen James Dicksons Minnesfond kommer Mats att arbeta med att ge möjligheter och resurser till de som är i behov av stöd, för rekreation, nöje och fritid vilket är viktigt för social hållbarhet, folkhälsa och samhällsgemenskap. Där har Stiftelsen en viktig roll vilket Mats som vår företrädare i dess styrelse kommer att kunna säkerställa och bidra med nya perspektiv.

Kontakta Mats Brännström

Kontakta Mats

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/centerpartietgoteborg/posts?access_token=EAADQSbv0yUMBAAs2ZBgya6FL4tZBGvMe4nqSJn2nrZBzgi3C08BqhSBnb4bFbkQ9gM8FOiWoZBp9ZAWtvChXmtPQrQBPpFb1lPStFqz549P56vG26F0Fv6FtqdqW5ZCflHOXEqsBdrRZBjzZBU7CZAOVQGqcsKQ0UNJkZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.