Max Törnqvist

Personbild


  • Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekonomisk forskning i Västsverige
  • Politisk sekreterare (C) i Västra Götalandsregionen

Stiftelsen Ekonomisk forskning i Västsverige har till ändamål att finansiellt stödja forskning och utvecklingsverksamhet inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ändamålen för anslagen skall vara tidsbegränsade (ett år) och begränsas till satsningar inom följande områden:

  • Stöd till etablering av nya strategiska forsknings- och utvecklingsområden i den inledande fasen.
  • Bidrag för strategisk profilering av Handelshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet, t.ex. arrangemang av internationella forskningskonferenser och förstärkning av samarbete med utländska universitet.

Källa: Göteborgs universitets webbsida

 

Max är dessutom politisk sekreterare på Centerpartiets regionkansli i Vänersborg. I den kapaciteten är han också ledamot i regionfullmäktiges utbildningsgrupp. Som politisk sekreterare arbetar Max med våra regionalt förtroendevalda och ger stöd till vårt regionråd Kristina Jonäng (Fyrbodal) i hennes dagliga arbete.

Kontakta Max Törnqvist

Kontakta Max

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.