Sofia Wik

Personbild


  • Ordförande i styrelsen för kulturutveckling.
  • Förste ersättare i regionfullmäktige
  • Sammankallande för Centerpartiet i Västra Götalands kulturnätverk

Sofia Wik är Centerpartiets representant i Västra Götalandsregionens kulturnämnd som bedriver ett viktigt arbete för regionala kulturutövare och kulturentreprenörer. Sofia är själv slagverkare och satt under förra mandatperioden som ersättare i kulturnämnden. Nu företräder hon Centerpartiet i Västra Götalands regiongrupp i de frågorna och driver närodlad kulturpolitik i hela Västra Götaland.

Sofia har under lång tid bott i Göteborg men bor nu i Brämhult utanför Borås. Hon är där ersättare i tekniska nämnden och har en lång politisk erfarenhet av olika politiska förtroendeuppdrag. Hon har haft uppdrag i både Lidköpings kommun och Örebro kommun tidigare (den sistnämnda i Nämnden för funktionshindrade - nuvarande Funktionsstödsnämnden) och varit ledamot av distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Göteborg.

Kontakta Sofia om du har frågor kring Centerpartiets kulturpolitik i regionen eller om du är kommunal/regional centerpartist med uppdrag eller engagemang inom kulturfrågor och vill gå med i kulturnätverket.

Kontakta Sofia Wik

Kontakta Sofia

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.